7 Followers

7 Followers

 • Nurcan Çalışkan

  Nurcan Çalışkan

  Gazeteci | Journalist

 • Batur Talu

  Batur Talu

  Big picture thinker - Anlamlandırma uzmanı

 • Aytac Yazici

  Aytac Yazici

 • Güney Mermer

  Güney Mermer

  new media consultant & instructor / intended digital nomad / a lefthanded entrepreneur 📩 guneydmermer@gmail.com

 • Muhtararap

  Muhtararap

 • Sinem Ö.K

  Sinem Ö.K

 • Cansu HAYAT

  Cansu HAYAT

  #BrandingTürkiye’ de Yazar | Ajans Paradise Jr. Sosyal Medya Uzmanı | İçerik Editörü | Dijital Markalaşma Eğitimi (DME) Eğitim Koordinatörü

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store